9 novembre 2016

UNITS PER UN FUTUR SALUDABLE I SOSTENIBLE

1

El 31 de juliol d’enguany, la nostra cooperativa +MES. Eficiència Social, s’ha unit a Fundació Futur en col·laboració estratègica amb el Grupo SENFO, per liderar a Catalunya un projecte d’alimentació saludable que estigui a l’abast de la base de la piràmide social del nostre país.

Son moltes les iniciatives que en aquest sentit hem endegant aquests últims anys: compra directe a productors de productes ecològics, implementació de menús rics en proteïna vegetal, molta presència de productes de proximitat i ecològics. I a la vegada programes per evitar el malbaratament alimentari, destinant els aliments que no han entrat a la nostra cadena de distribució, a persones amb risc d’exclusió social. El cas més emblemàtic és el programa RECOOPEREM del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Un dels elements més estratègics per assolir una alimentació saludable, és l’increment significatiu de consum de proteïna vegetal. L’OMS ja fa anys que clama per que signifiqui un 50% de la nostra ingesta de proteïna.

Avui sabem que no només es tracta d’un tema de salut, que també, sinó que és el futur per poder atendre adequadament les necessitats alimentàries del conjunt de la humanitat, amb una alimentació sostenible amb el medi ambient. Només per posar un exemple: Amb l’espai dedicat a cultivar alfals per alimentar una vaca, podríem produir set vegades més de proteïna vegetal: llegums+cereals. És a dir, produiriem set vegades mes de proteïna i en condicions més saludables, sobretot tenint en compte els engreixos intensius habituals a la ramaderia i conseqüències pernicioses com els purins. Projectes com el de l’Ajuntament de Mollet del Vallès amb l’Ajuntament suec de Södertälje, amb l’estratègia “Diet for a Green Planet”, van en aquesta direcció.

Ara, amb FUNDACIÓ FUTUR-SENFO, ens integrem a un Grup amb musculatura financera, líder en l’alimentació de proximitat i en la inserció al mercat laboral de persones amb risc d’exclusió i això ens permet un nivell de sinèrgia suficient per fer possible a curt terme un LABORATORI D’APLICACIONS DE PROTEïNA VEGETAL, amb col·laboració amb administracions interessades, universitats i diverses entitats del mon de l’alimentació.

Aquest projecte de Recerca, Investigació, Desenvolupament i Innovació, orientat a la base de la piràmide social, permetrà que el canvi de paradigma alimentari que ja estem vivint, arribi al conjunt de la població i la nostra unió demostra que projectes empresarials amb fort impacte social, estem cridats a liderar el canvi de paradigma en benefici de la majoria.

Joan Costa i Borràs