20 octubre 2015

Comerç i Escoles

Menja futur s’incopora al projecte Comerç i Escoles organitzat per l’ajuntament de Barcelona, com a comerç de de proximitat i botiga solidaria.

Adjuntem el video de Menja Futur realitzat per BTV

Gràcies per seguir aconseguint fer un Futur millor.